Friluftsliv

I vår barnehage vil friluftsliv alltid være den røde tråden, uavhengig av satsingsområde.

 

Robuste barn vokser på trær

Å være i aktivitet ute hele året – i all slags vær – er avgjørende for at barna skal fortsette å glede seg over naturen og det været vi faktisk har. Godt vær er for barn alt vær de kan bruke til noe, og glede seg over. Barn gleder seg naturlig over vær som voksne gjerne gremmes over. Forestillinger om «dårlig vær» er kulturbetinget og kan påvirke negativt både utvikling av stedstilhørighet og livskvalitet. Norge er det landet i verden som har størst andel av arealet sitt nord for polarsirkelen. Da er det et poeng at vi ikke fratar femåringen gleden over sludd, snø og is.

Kilde: Friluftsrådenes Landsforbund

Vi har flere pedagoger som har gått natur- og friluftslinjen, samt utefag. Dette preger hverdagen vår i stor grad. Vi er ute det meste av dagen, hele året. Vi er opptatt av at barna skal være aktive ute og oppleve mest mulig av alle årstidene.

Naturen endrer seg, og gir hele tiden nye flotte utfordringer! Barn må være i naturen for å bli glad i naturen. Vi ønsker å vise barna alle mulighetene som finnes der ute, og lære de å ta vare på naturen.

Studier viser at barn som leker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke, og bedre balanse enn barn som leker på tradisjonelle lekeplasser (Fjørtoft 2000 i Lysklett, 2006). Gjentatte observasjoner viser at barn i friluftsbarnehager er mer selvstendige og selvhjulpne enn barn i tradisjonelle barnehager.

"Opplevelser i barndom og ungdom lager en grunnmur for resten av livet. Det er mye som tyder på at barn som er mye ute i naturen i leik og utforskning sammen med andre barn og voksne, får fysiske, psykiske og sosiale opplevelser, utfordringer og læring som er med på å gi dem en solid plattform"(Vingdal & Hollekim, 2001).

 

Inne kan vi ikke løpe, hoppe og sprette. Da er det plutselig helt andre regler som gjelder, vi må ha innestemme, være rolig og holde på med rolige aktiviteter. M.a.o. vi setter masse begrensninger for barnas utfoldelse, og aktivitetsnivået går automatisk ned. Dette er ikke det vi ønsker.

Vi bruker derfor innearealet når vi har noe spesielt vi skal gjøre, eller vi er i gymrommet, eller når alle klær er våte. 

Våren 2014 hadde vi noen studenter fra Natur og friluftslinjen som startet et stort endrings- og utviklingsarbeid. Vi skulle starte ute fra morgenen av. Dette var vi veldig positive til, vi hadde lyst å prøve det. Vi har også i den forbindelse snakket med andre barnehager som starter ute på morgenen hele året, bl.a. Kanadaskogen friluftsbarnehage og Fana gårds og friluftsbarnehage. En erfaring kanadaskogen hadde gjort var at de hadde tatt tilbake 1,5 timer av barna sin leketid, siden barna da kommer ferdig påkledd. Garderobesituasjonen om morgenen krever mye tid og fører til endel venting for barna. I tillegg fjerner vi endel overganger, vi avbryter ingen lek, barna fortsetter bare å leke ute.

http://barnehage.no/forskning/2016/02/-barnehageansatte-kan-for-lite-om-lek-og-laring-i-naturen/