Antall, rom og form

"Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger."

(Rammeplan for barnehagen s 53)

 Vi ønsker å støtte barna i den førmatematisake forståelsen, da må vi voksne være bevisst vårt eget språk og hvilke begrep vi bruker. Det handler om å ta på matematikkbrillene i hverdagen. F.eks: Jenta med rosa genser går bak gutten med blå genser, jenta sitter oppå, under, bak eller framfor bordet. Klossen ligger ved siden av kassen osv.

Vi vil også legge til rette for konkrete aktiviteter med måling og veiing. Det kan være alt fra å måle hvor mange pinner lang benken er, til å bake og måle opp ingredienser. Vil vil gi barna erfaringer gjennom lystbetont lek og ressonere sammen med barna etterpå. Det handler både om gjennomføring av en aktivitet og det å snakke med barnet/barna om aktiviteten. Vi bekrefter det barnet forteller f.eks. "jeg ser du har bygget et fint rødt hus" dette vil gi barnet bekreftende kommentarer på det barnet faktisk gjør, samtidig hjelper vi barnet å sette ord på innholdet i aktiviteten. Matematikk henger derfor mye sammen med språk.

Alder: 1-2 år

Metode/Verktøy:

Vi bruker sanger og regler med takt, bevegelse og gjentagelse.

Vi bruker klosser, baller osv. for at barna skal bli kjent med ulike former.

Vi lager små rom (f.eks.kasser) som barna kan krype inn i. Dette er med på å utvikle romfølelsen til barna, de minste må krype inni et rom for å erfare om det er plass.

 

Alder: 2-3 år

Metode/Verktøy:

Telle sammen med barna i dagligdagse situasjoner. Vi øver på tallrekken 1-2-3.

Bruke eventyr aktivt.

De voksne bruker begrepene f.eks. stor/liten, over/under bevisst i her og nå situasjoner, slik at barna blir kjent med ulike begrep.

Sortere klosser etter farge/form, like/ulike osv.

 

Alder: 3-4 år

Metode/Verktøy:

Sanger som inneholder telling. Vi øver på tallremsen til 10 Eks. Geitekillingen som kunne telle til 10

Telleregler, turtaking, vente på tur, klare enkle spilleregler.

Spille Enkle brettspill.

Ferdarråd: Høre hva de andre forteller, og vente på sin tur. Samle 10 og 10 småsteiner i hver bøtte, mindre steiner i en bøtte og større steiner i en bøtte.

Planlegge mer bevisst hvilke klosser som passer til det barnet bygger, hviket utstyr barnet trenger til en bestemt aktivitet, som f.eks. hoppetau, da må hvert barn ha hver sitt tau osv. Sortere mindre steiner for seg, og større steiner for seg.

Konstruksjonslek. Legge til rette for sandlek, mindre legoklosser, bygge med naturmateriale som vi finner ute, f.eks steiner og greiner i skogen.

Bli kjent med ulike målebegrep. Vi bruker pinner/kvister i skogen til å måle med. Hvor mange slike pinner er det fra hit til dit? Hvor mange kvister er jeg?

Hvor mange kopper vann går det i denne bøtten?

Flyte og synkeaktiviteter: Flyter en stein? Vi prøver, eksperimenterer og undrer oss sammen med barna

 

Alder: 4-6 år

Metode/Verktøy:

Beherske tallremse opp til 20, og mengde opp til 10. Barna øker forståelsen for begrepene mengde, antall og størrelse. Kjennskap til enkel orientering og målestokk

Brettspill, telle barna sammen med barna, telleregler, telle det vi finner ute, hele tiden være bevisst på at vi voksne bruker det matematiske språket. Hvem går først og sist? Hvem er eldst og yngst?

Stjerneorientering med bilder og enkle oppgaver

Lage kart over barnehagen, se ting i ulike perspektiv.

Sjørøverkart

Bruke bilder, når du står langt bak er du veldig liten, fremme er du stor…