Kropp, bevegelse og helse

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.

           (Rammeplanen s. 24)

 

Alder: 1-2 år

 Metode/Verktøy:

Organisere dagen slik at det er en god veksling mellom ro, aktivitet, måltider og soving. Dette er med på å lage gode og forutsigbare rutiner for barna.

Barna lærer å kjenne kroppen sin ved å bevege seg og bruke kroppen aktivt.

Bruke utearealet hver dag, vi har ulendt terreng der barna får god grovmotorisk trening.

De aller minste barna har gjerne kortere utetid hvis det er så kaldt at tykke dresser hemmer bevegelse, da tilrettelegger vi for aktiv lek inne i barnehagen.

Sangleker med bevegelse.

 

Alder: 2-4 år

Metode/Verktøy:

Vi vil gi barna positive erfaringer med friluftsliv og være gode rollemodeller.

Vi vil at barna skal oppleve alle årstider ute i naturen.

Legge til rette for aktiviteter som gir barna mestring, og dermed en positiv selvoppfattelse.

Vi går masse på turer i nærområdet for å gi barna nye utfordringer.

Vi stimulerer barna til ulike typer rollelek. Vi ønsker at barna skal føle glede og fellesskap i lek med andre barn, og ønsker å legge til rette for det.

Lek har en egenverdi ved at den gir glede og læring til barnet, den er indremotivert. Leker og aktiviteter i naturen stimulerer hele barnet. Vi er derfor mye på tur med barna. Det blir mindre konflikter når vi er i skogen enn når vi er på barnehagen sitt uteareal. I skogen har barna ingen leker å krangle om, leken blir helt annerledes og barna blir mer aktiv i leken. Vi ønsker å legge mest mulig til rette for denne aktive leken der de utfordrer sin egen kropp mye mer. I skogen har vi trær å klatre i, dammer å vasse i og bær vi kan plukke og spise, kjempespennende!

Tegne og fargebøker stimulerer finmotorikken, men det er også god finmotorisk trening å lage sauer og bondegårder av kongler og pinner. Vi prøver å variere mest mulig.

Vi vil stimulere til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, og legger til rette for dette.

Vi jobber for at alle barna skal få fysiske utfordringer som passer deres utviklingsnivå, og det har vi mye større anledning til når vi er på tur.

Vi aker når snøen kommer!

 

Alder 4-6 år:

Metode/Verktøy:

I denne alderen klarer barna plutselig mye mer, der går lengre turer, de klatrer lenger opp i trærne, de har veldig god balanse. Vi ønsker derfor sterkt at de fortsatt skal møte nye utfordringer både i barnehagen og på tur.

Vi lager hinderløype i skogen som er for vanskelig for de som er yngre, dette gir barna en god følelse av at «jeg er stor og klarer mer». Disse løypene skal gi nye utfordringer til balanseevnen, smidigheten og utholdenheten.

Samtidig legger vi til rette for at de skal fortsette den gode og aktive frileken. En viktig voksenoppgave er å se til at alle leker med noen, ingen skal stå alene med mindre de velger det selv.

Vi bruker regelleker som har mye bevegelse.

Førskolebarna har overnatting i lavvoen på høsten, og en 3-dagers skitur til Kvamskogen i løpet av vinteren der de står på ski og aker.

Ellers legger vi det meste av planer på «is» og aker på marken når snøen kommer!