Skulerute

Vi følger stort sett de samme planleggingsdagene som kommunen, men av og til må vi gjøre endringer. Det må vi gjøre høsten 2017. Planleggingsdagen den 22. September 2017 har vi fremskyndet til 15. August 2017. Dette fordi det trår i kraft ny rammeplan i August og alle pedagogene skal på kurs denne dagen.

22.September holder vi derfor åpent.

Planleggingsdagen 10. November er flyttet til 03. November p.g.a. kurs.

10. November holder vi derfor åpent.

 

 https://www.fjell.kommune.no/globalassets/dokumenter/barnehageogskule/skulerute_fjell_kommune_2017-2018.pdf