Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

(Rammeplanen s. 42)

Alder: 1-2 år

Metode/verktøy:  

Barna blir kjent med ulike formingsteknikker og materialer (for eksempel tegne, male, forme m.m.)

Barna får oppleve sang, musikk og dans både i frilek og i tilrettelagte aktiviteter som for eksempel samlingsstund.

Vi dokumenterer ved å ta bilder av prosessen og å stille ut det barna lager på avdelingen.

Vi bruker enkle sanger med og uten bevegelser.

Blir kjent med enkle eventyr

Barna har tilgang til utkledningstøy

Opptrer på scenen når vi har sommerfest

 

Alder: 2-3 år

Metode/verktøy:

Vi bruker ulike formingsteknikker (klippe, lime, tegne, male m.m.)

Vi har fokus på prosess og skaperglede, ikke på produktet.

Vi jobber med eventyr og presenter de på ulike måter (bok, konkreter og dramatisering).

Vi får teaterbesøk i barnehagen

Begynnende rollelek

Barna begynner med kor når de kommer på stor avdeling

 

Alder 3-4 år

Metode/verktøy:

Forming: klippe, lime, tegne, male.

Vi samler naturmaterialer og bruker til formingsaktiviteter

Vi lager landart når vi er på tur

Blir kjent med fargene

Barna får være med å dikte eventyr og historier.

Rollelek og utkledning

 

Alder: 4-6 år

Metode/verktøy:

Dramatisere sanger og eventyr

Eksperimentere med farger, blande farger

Rollelek

Tegne/male bestemte motiver

Lære nye og vanskeligere sanger

Bli kjent med tradisjonelle eventyr og bøker

Lage egne fortellinger, rim og regler

Barna får uttrykke seg i ulike former i liten og stor gruppe.