Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir med kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen.

(Rammeplanen s. 44)

Alder: 1-2 år

Metode/verktøy:

Bli kjent med naturelementer som gress, sand, stein, asfalt, snø m.m.

Korte turer i naturen i nærområdet.

Bli kjent med årstidene ved å være ute i all slags vær.

Vi bruker sansene til å oppleve planter og dyr (ta på, føle, se, smake, høre).

Barna får bli kjent med dyra i barnehagen og i nærområdet.

Vi lager kjøkkenhage.

Barna får være med ut i båt.

Teste ut ulik teknikk – hvordan fungerer glidelåsen på jakken? Hvordan kommer seg frem på trehjulsykkelen.

Vi voksne må starte arbeidet med å gi barna en forståelse av at vi må ta vare på naturen og plantene og dyrene som bor der.

Alder: 2-3 år

Metode/verktøy:

Oppleve naturen i all slags vær, vi begynner barnehagedagen ute og får en fin start på dagen ute i naturen.

Gradvis lengre turer og blir kjent med det som befinner seg i barnehagens nærområde. Vi har flere turdager i uken.

Bli kjent med det som vokser i naturen og se hvor maten kommer fra (plukke bær, hente egg i hønsehuset).

Lære å ta vare på naturen.

Følger med på årstidene.

Hjelper til med stell av hønene.

Alder: 3-4 år

Metode/verktøy:

Vi skal gi barna opplevelser knyttet til de ulike årstidene.

Ta vare på naturen, ikke kaste søppel.

Kjennskap til de vanligste plantene og insektene i barnehagen og på de vanligste turområdene våre.

Bruke bøker eller digitale verktøy for å finne svar på spørsmål sammen med barna.

Øve på å kjenne etter om vi har passe med klær på i forhold til temperatur.

Gjøre ulike eksperiment.

Undre oss over fenomen i naturen, utforske det barna er opptatt av.

Alder: 4-6 år

Metode/verktøy:

Kunnskap om de fire årstidene. Bli kjent med hva som skjer i de ulike årstidene (temperaturer, snøsmelting, regn, sol m.m.)

Vi rydder opp etter oss når vi er på tur, det skal ikke vises at vi har vært der når vi drar.

Tur til VilVite senteret for førskolebarna.

Barna øver på selv å finne frem riktig klær til riktig årstid.

Kunnskap om spor og ekskrementer etter ulike dyrearter i nærmiljøet.

Bli kjent med teknologiske virkemidler/digitale verktøy, for eksempel bruke kamera, pc, cd-spiller, kjøkkenutstyr m.m.)

Få mer erfaring og kunnskap om kildesortering. Hva skjer hvis vi kaster søppel i naturen?

Vi tar vare på naturen. Miljøvern.