Nærmiljø og samfunn

"Barns medvirkning på barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø,samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene."

(Rammeplan for barnehagen s 56.)

Alder: 1-2 år

Metode/verktøy:

Vi vil at barna skal få erfare at de er en del av en større gruppe og føle gruppetilhørighet.

Vi vil gjøre barna trygge på de voksne og i barnegruppen.

De skal få bidra på sitt nivå, og få være med å medvirke i sin egen barnehagehverdag.

Barna blir kjent med barnehagens område.

Vi vil introdusere barna for nærmiljøet gjennom ulike turer.

Barna møter dyrene i og rundt barnehagen.

 

Alder: 2-4 år

Metode/verktøy:

Turer i nærmiljøet, spesielt Trollskogen og Blåbærskogen. La barna bli godt kjent på turområdene og føle tilhørighet til stedene.

Besøke områdene hvor barna bor.

Vi benytter oss av kulturarrangement, for eksempel teaterbesøk i barnehagen.

Gamledager – Hvordan var det å gå i barnehage før? Hvordan så det ut der som barnehagen er nå i gamle dager? Fortelle og vise bilder.

Båtvett.

Lære om trafikk og trafikkregler.

Utvikle gode vennskap.

Lære å inkludere andre i leken.

 

Alder: 4-6 år

Metode/verktøy:

Vi vil gi barna kjennskap til landet vi bor i, og stedet vi bor på.

Kjennskap til brannvern gjennom bl.a. Eldar og Vanja.

Fokus på gruppetilhørighet, vennskap, samspill og gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne.

Vi vil gi barna erfaringer med demokrati – barna kan være med på å lage demokratiske regler i barnehagen.

Førskolebarna har to overnattingsturer. En på høsten der de overnatter i lavvoen i barnehagens nærområde, og en overnattingstur til Kvamskogen.

Skoleforberedelser. Samarbeide med skolen og besøke skolen de skal begynne på.

Kirkebesøk i forbindelse med jul.