Barns medvirkning

 

Barnaskal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi skal legge vekt på barns synspunkt ut fra deres alder og modenhet.

Målet vårt er at alle barna skal føle at:

  • Jeg er en som er verdt å lytte til
  • Jeg har tanker, ideer, initiativ som er interessante for andre
  • Jeg har noe å bidra med i denne barnehagen
  • Jeg kan påvirke turmål og aktiviteter
  • Jeg blir tatt på alvor og får utrykke egne meninger og følelser