Bjørnefjellet

Barnehagen skal legge til rette for varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring.

Vi er veldig opptatt av å komme oss utenfor gjerdet slik at barna hele tiden får nye utfordringer.

På Bjørnefjellet er det en fin mark der vi kan samle barna og ha litt fellesleker. Det er små busker og kratt som det er spennende å gjemme seg bak. Samtidig er det er stort fjell som gir utfordringer for selv de eldste barna. 

Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen er dermed en god arena for utvikling på mange områder. Studier viser at barn som leiker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leiker på tradisjonelle leikeplasser (Fjørtoft 2000).