Under vannoverflaten

VANN Hva er egentlig vann? Vann er duggen i gresset, en istapp som henger i takskjegget eller rimet på trærne en klar vinterdag. Vann er mangfoldig og omgir oss på alle kanter. Barn liker å leke med vann og det finnes mange gode og morsomme vann-aktiviteter for barn. Det er mye å undersøke, observere og spørre om – og mye å lære.

Prosjekt: hva finner vi under havoverflaten.

 Mål: Skape nyskjerrighet og undring over livet i havet. 

Ansvar: Suzanne og Sølvi 

Hvem? Alle barna i barnehagen

Metode: Undervannskamera som vi bruker i fjæra. Vi vil legge ut bilder i album på nettsiden slik at dere kan se hva vi finner. Barna vil også sette inn bilder i dokumentasjonspermen sin, slik at de kan se på bildene når de vil. Bildene vil vi bruke som et visuelt verktøy for refleksjon og samtale om tema.

Hvordan ser lyset ut i vann?Se på hvordan lyset beveger seg gjennom vannet. 

Filtrering av sølevann:Hva skjer med vannet?

Vi evaluerer og tilpasser prosjektet underveis. Hva synes barna er interessant? 

 

Filetering av sølevann.

Mål: Bidra til å stimulerer barnas interesse over fenomener i naturen og teknologien.

Vi skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning

 (Rammeplanen:2011:18,45)

 

Bilder 2011 barna har tatt i februar 2017.

 

Bilder 2011 barna har tatt i januar 2017.

 

 

 

 

 

Bilder tatt våren høsten 2016