Trollskogen

Trollskogen vår ligger rett over broen til Algrøy. 

Denne skogen har vi brukt i over 10 år. Her har vi bygget en stor gapahuk, slengdisser, småbarnsdisse, tyrollertravers, taustige, balansebommer, edderkoppspinn, benker osv. Her er noen store flotte klatretrær som brukes mye. Denne skogen er flott også for de minste barna, den ligger rett ved veien slik at vi kan ha vogner med oss.

Forskning viser at på inne og uteområdet i barnehagen har de eldste barna gjennomgående høyere intensitet i leken enn de yngste. Men i naturen er intensiteten omtrent det samme.

I naturen er det flere handlingsmuligheter både for de yngste og eldste barna. I skogen er det ulikt underlag og vegetasjon og terreng gir mulighet for mer variert lek. Det kan da være lettere, også for de yngste, å finne handlingsmuligheter som passer for den enkelte.

Det handler om å skape et spennende miljø der alle vil søke nye utfordringer.

"Naturen har utfordringer for alle og serverer et mangfold av muligheter. Å «bestige» en stein kan være lett for en femåring og umulig for en toåring. Steinen kan klatres på fra alle kanter, og straks barnet har kommet til topps, kan det prøve ei ny rute igjen."

Temahefte natur og miljø

Det er viktig å ha gode læremestere, og ingen er bedre til det enn de store barna! Barn trenger å få søke utfordringer og spennende opplevelser fordi det gir mange gode opplevelser. Opplevelser som glede, frykt, mestring, grensesprenging m.m. gir erfaring med kontraster av følelser.