Dyrene våre

Vi har sauer og høns bruket. Vi har ansvar for å gi hønsene mat og vann hver dag. I tillegg må vi holde hønshuset noenlunde rent. Det er også populært å gi brødrester til hønsene, de kommer med en gang barna roper på de. 

Det mest spennende som skjer er lammingen. Det er ekstra stas med alelam, da får barna gi melk på flaske.

 

Hønsegården vår.

"Det er mye forskning som viser at kontakt med dyr er bra for menneskers fysiske og psykiske helse. Å ha et forhold til et dyr som barn kan være med å utvikle større empati både for andre mennesker og for andre dyr."

Temahefte natur og miljø