Årshjul Sjøfuglene 2018/2019

 

September og Oktober:

Tema: Vennskap. Vi har som mål at alle barna skal ha en venn i barnehagen. Særlig nå med nye barn er det viktig å ha fokus på dette, nye barn skal finne sin plass og finne nye venner. Det dannes alltid nye konstellasjoner om høsten, de voksne sin rolle i dette arbeidet er å observere og hjelpe barna slik at alle finner venner og føler seg som endel av fellesskapet.

Håndhygiene: Vi setter fokus på håndhygiene. Vi vasker hendene med såpe og vann når vi er i barnehagen, vi har nå hengt opp vask ute i tillegg til inne. Vi bruker våtservietter og desinfeksjon når vi er på tur."

Vi har en uglemaskot som skal være i barnehagen og passe på at vi gjør oppgavene våres.

Brannvernuke 

Vi oppdaterer førstehjelpsutstyr

Kunst av høstblader og andre høsttegn.

Vi høster epler og plommer 

Planleggingsdag 3.september (flyttet fra 10.)

 

November og Desember:

 Tema: Vinter, jul og juletradisjoner. Vi vil ha fokus på ulike juletradisjoner som er vanlig i de norske hjem. Vi vil også snakke med barna om at noen feirer jul  helt annerledes enn det vi gjør. 

Blir det kaldt nok kan vi studere hvordan isen blir til, vi lager isfigurer. Vi kan også bruke fryseboksen, dersom det blir en mild vinter. Vi lager islykter. Hva skjer med isen når den ligger i romtemperatur? Hvor fort smelter isen?

 Juleforberedelser

 Bakedag med besteforeldre

 Adventsamlinger i Desember

 Nissegrøt: Vi har bestemt at i år blir det nissegrøt i barnehagen på dagtid.

Vi holder stengt i julen, dette blir barna sin 4. ferieuke og de ansatte sin 5. ferieuke. Siste dag i barnehagen før jul er 18. Desember. Første dag etter nyttår er 2. januar. (Det blir ikke planleggingsdag i barnehagen denne dagen. Vi holder åpent og flytter denne planleggingsdagen til våren)

 Planleggingsdag 9. November

Januar og Februar:

Tema: 

Håndhygiene: Vi fortsetter vårt fokus på håndhygiene, særlig med tanke at det nå er vinter og vi blir utsatt for mer smitte. 

Vi bruker snøen dersom vi får vintervær, står på ski, aker.

Vi lager fuglemat sammen med barna.

Vi ser nærmere på spesialavfall. Sortering av ting som for eksempel batteri, lyspærer, glass og metall. Hvor skal dette? Hva med tekstiler og klær?

Planleggingsdag 1.februar

Vinterferie 25.02-01.03 (barnehagen er åpen)

 

 

Mars og April:

Tema: Vår og vårtegn. Det spirer og gror, vi begynner så smått å plante noen frø til en liten kjøkkenhage.

Lammene kommer. Kanskje vi får alelam i år?

Vi fokuserer på mat fra sjøen. Fiskekaker og annen sjømat kan vi tilberede i barnehagen.

Vi fortsetter vårt arbeid med bærekraftig utvikling og finner ting i naturen som ikke hører hjemme der. Vi plukker søppel og sorterer når vi kommer til barnehagen. 

 Påskeaktiviteter, påskeharen kommer.

Vi oppdaterer førstehjelpsskrin.

15. April: Frist for å levere inn sommerferieønske.

Påskeferie fra 15. April -22.april 2017 (barnehagen er åpen 15. Og 16. April)

Mai og Juni:

Tema: Livet i fjæra: Fiske og båtliv. Vi fanger krabber og andre dyr i fjæra. Historien om Lillevik - Sjøvettregler. Vi lager kunst av drivved,skjell osv. Vi tar oss turer med båten og plukker søppel. Vi tar med oss kikkert på tur for å lete etter områder vi kan rydde.

Vi ser på hygiene og vasking av hender. Hvor flinke er barna til å huske håndhygienen nå?

17. Mai-aktiviteter

1.mai offentlig høytidsdag barnehagen stengt

17.mai Grunnlovsdag barnehagen stengt

30.mai Kristihimmelfartsdag barnehagen stengt

Planleggingsdag 31. mai

2.pinsedag 10.juni barnehagen stengt

Juli og August:

Tema: Sommeraktiviteter.

Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen, vi smører igjen til lunsj. 

Ferieavvikling barn og voksne.