Matematikk og fysikk for de minste

Hva er matematikk og fysikk for de minste barna i barnehagen?

Gjennom arbeid med antall rom og form skal barnehagen bl.a. legge til rette for at barna skal få utforske og leke med ulike former og mønstre. De skal få erfare ulike størrelser og mål. Vi skal styrke barnas nysgjerrighet og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. 

Barn elsker å telle og de er opptatt av former og størrelser. Med bevisste voksne rundt seg, voksne som ser matematikken i det barna gjør, kan barna gjøre seg viktige matematiske begreper som også er viktig for den formelle matematikkopplæringen som skal skje senere i livet.

Mål: Å stimulere de minste barnas førmatematisk tenkning. Å skape nysgjerrighet.

Hvem: De minste barna, 1-2 åringene.

- Vi finner kasser i ulike størrelser. Små barn må krype inn i kassen for å erfare om det er plass eller ikke, dette kalles romfølelse. Vi legger til rette for barnas undring og nysgjerrighet. De lærer så av erfaringen.

- Flyte og synkeaktiviteter: Vi fyller en stamp med vann og prøver å finne ut hva som flyter og hva som synker. Vi bruker klosser, blader, pinner, steiner osv. Vi bruker beskrivende tale, som f.eks. «se, steinen sank» og «nå skal vi se om bladet flyter»

Ulike former: Vi har kjøpt inn noen «puttekasser» Vi bruker klosser i ulike former og størrelser slik at barna får erfare likheter og ulikheter.

Telling: Vi bruker telleregler og sanger. Vi teller hverandre, vi teller steiner osv.

Parkobling, en til en korrespondanse: Nr. 1 ville lirke (tommel) nr. 2 ville pirke (pekefinger) nr. 3 ville steke (langfinger) nr. 4 bille leke (ringfinger) og den femte bitte lill ville bare hjelpe til (lillefinger)

Lek og rollelek, gjemsel og enkle puslespill

Pendelbevegelser: Feste ulike ting i hyssing og se om barna blir nysgjerrige av bevegelsene vi da lager… tunge ting, lette ting osv. Se om de hermer…

Sortering: Sortere i ulike størrelser, sortere etter form, sortere etter farge.. Her er mulighetene mange.

Begrepstrening: De minste barna lærer gjennom førstehåndsopplevelser. Hinderløype kan være et slikt eksempel. Her vil vi la barna gå gjennom løypen hvor vi voksne setter ord på begreper som oppå, gjennom, under, osv.

Dette prosjektet holder vi på med hele året. Det er viktig at også de minste barna får opplevelse med Antall, rom og form. Vi voksne vil hele tiden bidra med nysgjerrighet og interesse ovenfor barna.

Hvor mange barn som er med på de ulike aktivitetene vil variere ettersom vi gjør oss erfaringer underveis. Det viktigste er at alle barna får delta og bidra.

Vi evaluerer prosjektet fortløpende.