Nesmyra

Nesmyra er et flott turmål. For å komme til Nesmyra må vi gå ned til fjæra vår og videre sørover. Vi er avhengig av fjære får å komme dit, fordi floa når over deler av veien. 

I Nesmyra har vi et par flotte klatretrær, en åpen mark og en liten elv som passerer. 

"Gjennom leik i naturen får barna kontakt med naturen uten at barna er bevisst på akkurat det. Dette gjør at de føler nærhet til naturen og etter hvert som de bruker tid i naturen vil de få denne nærheten «under huden». Denne nærheten til natur vil påvirke dem gjennom resten av oppveksten og gi dem et ønske om å ta vare på naturen."

Temahefte Natur og miljø