Vår visjon:

 

 "Å tilbringe mest mulig av dagen ute i naturen til alle årstider"

  Hvorfor er vi en friluftsbarnehage?

Lysklett, Emilsen & Hagen (2003) har nevnt noen ytre rammer og ideologi som er karakteristisk for friluftsbarnehagene. Det er å:

 ikke ha noen form for inngjerding rundt barnehagen

ha egne faste baser utenom barnehagen

 bruke mellom 5,5 og 8 timer utendørs hver dag

 formidle verdier og holdninger gjennom opplevelser i naturen

skape barn som føler tilhørighet i naturen

 få barn til å føle ansvar overfor det miljøet de befinner seg i

 videreføre en ideologi som fra før er sterkt forankret i den norske kulturen

Siden barna tilbringer mesteparten av dagen i barnehagen ser vi på det som vår oppgave å legge til rette for mest mulig lek og utfoldelse ute i det fri. Barn har masse energi, og vi får brukt mye mer av denne energien ute enn inne. Dagens samfunn påvirker barn og unge til et stillesittende miljø. Vi ønsker å være en motvekt til dette samfunnet, vi vil at barn så tidlig som mulig skal erfare at det er gøy med bevegelse.

 Det er masse spennende som skjer ute i naturen hele året, og disse endringene vil vi være aktive deltagere i. Det forutsetter at vi befinner oss der ute hvor endringene skjer, og ikke inne i en barnehage.

 Ute i naturen er det god plass til alle og verdens beste arena for fysisk utfoldelse, samtidig er det mange spennende plasser å gjemme seg. Barn er genuint nysgjerrige, de utforsker, undrer seg og bruker sansene på en helt annen måte ute enn inne. Dette ønsker vi i Langøy friluftsbarnehage å gjøre sammen med barna. Barn får mye kunnskap gjennom varierte sanseopplevelser og ved å bruke kroppen sin aktivt.

Anne-Britt Nilsen skriver i sin bok "Ute-aktiviteter i naturen" at summen av bevegelseserfaring i før- og grunnskolealder er avgjørende for individet sin motoriske standard for resten av livet. Hun skriver videre at det som blir forsømt nå, er vanskelig å ta igjen seinere i livet. Dette viser hvor viktig det er å starte tidlig med å gi barn mest mulig varierte opplevelser og motoriske utfordringer.